Veřejná zakázka malého rozsahu
26.8.2021
Doporučení pro pedagogy k návratu žáků do škol
1.9.2021
Veřejná zakázka malého rozsahu
26.8.2021
Doporučení pro pedagogy k návratu žáků do škol
1.9.2021

Aktuality


 Národní plán doučování

plán doučování

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. 

Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. 12. 2021.

Podrobnější informace naleznete na https://doucovani.edu.cz/