Expertní studie
13.10.2022
Pomoc školám při začleňování ukrajinských dětí
19.10.2022
Expertní studie
13.10.2022
Pomoc školám při začleňování ukrajinských dětí
19.10.2022

Aktuality


 


(ne)úspěšnost ve vzdělávání v regionu

mapavzdelavani

Co potřebuje české dítě k tomu, aby se mu dařilo ve škole? Víc než ve většině evropských zemí se potřebuje narodit do dobré rodiny a/nebo regionu. Školy v různých koutech země totiž dělí propastné rozdíly ve vzdělávací (ne)úspěšnosti. V PAQ Research se rozhodli prozkoumat nerovnosti ve vzdělávání do detailu. Pracují s indexy sociálních a vzdělávacích problémů v ČR. Připravili analytické zprávy jednotlivé obce s rozšířenou působností, které na více než 50 klíčových ukazatelích identifikují slabá a silná místa ve vzdělávání a sociálních podmínkách v mikroregionu. Výsledky porovnávají s mikroregiony s podobnou sociální strukturou a na jejich základě vypočítávají realistické cíle, kam se může mikroregion posouvat.

ORP Varnsdorf má velmi vysoké  problémy s destabilizující chudobou (exekuce, bytová nouze, děti žijící v sociálně vyloučených lokalitách). Destabilizující chudoba je v ORP Varnsdorf  vyšší než v 93  % ORP v ČR. Destabilizující chudoba má silnou souvislost se vzdělávací neúspěšností. ORP Varnsdorf  má velmi vysoké  obecné socioekonomické znevýhodnění (nezaměstnanost, vzdělanostní struktura). To je v ORP Varnsdorf  vyšší než v 86  % ORP v ČR. Socioekonomické znevýhodnění vyjadřuje ekonomické příležitosti v regionu a nemá tak silnou souvislost se vzdělávacími výsledky. ORP Varnsdorf  má velmi vysokou  vzdělávací neúspěšnost (nedokončování ZŠ, propadání, absence). Vzdělávací neúspěšnost je v ORP Varnsdorf  vyšší než v 98  % ORP v ČR a 75 % ORP v kraji. Vzdělávací neúspěšnost je výrazně vyšší, než by odpovídalo sociální situaci. Mezi doporučení pro region patří  mj. podpora dluhového poradenství, garantované bydlení, podpora informovanosti a sociální práce, včasná péče, podpora těch, kteří ve škole neprospívají. Celá zpráva pro ORP Varnsdorf dostupná zde.

ORP Rumburk má velmi vysoké problémy s destabilizující chudobou (exekuce, bytová nouze, děti žijící v sociálně vyloučených lokalitách). Destabilizující chudoba je v ORP Rumburk vyšší než v 97 % ORP v ČR. Destabilizující chudoba má silnou souvislost se
vzdělávací neúspěšností. ORP Rumburk má velmi vysoké obecné socioekonomické znevýhodnění (nezaměstnanost,
vzdělanostní struktura). To je v ORP Rumburk vyšší než v 93 % ORP v ČR. Socioekonomické znevýhodnění vyjadřuje ekonomické příležitosti v regionu a nemá tak silnou souvislost se vzdělávacími výsledky. ORP Rumburk má velmi vysokou vzdělávací neúspěšnost (nedokončování ZŠ, propadání, absence). Vzdělávací neúspěšnost je v ORP Rumburk vyšší než v 97 % ORP v ČR a 69 % ORP
v kraji. Vzdělávací neúspěšnost je vyšší, než by odpovídalo sociální situaci. Mezi doporučení pro region patří  mj. podpora dluhového poradenství, garantované bydlení, podpora informovanosti a sociální práce, včasná péče, podpora těch, kteří ve škole neprospívají. Celá zpráva pro ORP Rumburk dostupná zde.

Podrobnější informace dostupné Mapa vzdělávacího ne/úspěchu.

Videorozhovor Relevantní data o vzdělávání a sociálních problémech (nejen) pro ministerstva a obce - YouTube včetně tabulek a diskuze, co ovlivňuje školní úspěšnost/neúspěšnost. Co dělají dobře v úspěšných regionech. I zmínka o spolupráci se sociálními službami.