Příjem žádostí ve Výzvě č. 8
2.7.2020
Poetická a hravá divadelní dílna pro pedagogické pracovníky
21.7.2020
Příjem žádostí ve Výzvě č. 8
2.7.2020
Poetická a hravá divadelní dílna pro pedagogické pracovníky
21.7.2020 

[divider=15

O finanční podporu z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Český sever se uchází celkem 73 projektů. Příjem žádostí probíhal od 18. května do 5. července tohoto roku. Během letních měsíců provede MAS administrativní kontrolu všech projektů. Žádosti, které splní podmínky dotace, budou předmětem hodnocení výběrové komise MAS. Vybrané žádosti budou na RO SZIF zaregistrovány do 30. 10. 2020.

  • ve fichi 114 (investice do zemědělských podniků) bylo podáno 27 žádostí s požadovanou dotací 12 387 653 Kč,  alokace činí 7 444 582 Kč
  • ve  fichi 115 (zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů) byly podány 3 žádosti s požadovanou dotací 2 690 675 Kč, alokace činí 2 581 175 Kč
  • ve fichi 117 (podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností) bylo podáno 21 žádostí s požadovanou dotací 3 921 474 Kč, alokace činí 4 364 434 Kč
  • ve fichi 421 (kulturní a spolková zařízení včetně knihoven) bylo podáno 22 žádostí s požadovanou dotací 8 858 042 Kč, alokace činí 12 000 000 Kč

Dokument ke stažení

Seznam přijatých ŽoD na web