Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/)
prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)


 


MAP ORP Varnsdorf a ORP Rumburk

12.1.2018

Realizační tým

8.1.2018

Pracovní skupiny

7.1.2018

Vytváření partnerství

6.1.2018

Výstupy z projektu

Dne 31.10.2016 byla na 2. jednání Řídícího výboru MAP ORP Varnsdorf a ORP Rumburk schválena Verze 1.0 Strategického rámce MAP, Strategický rámec byl následně zveřejněn na webu Řídícího orgánu MMR v sekci Územní dimenze v podsekci KAP/MAP.
5.1.2018

Klíčové aktivity projektu

4.1.2018

Harmonogram projektu

3.1.2018

Dokumenty a informační letáky

Povinná publicita letáku.
2.1.2018

Kontakt na hlavní manažerku projektu

Nenašli jste, co jste potřebovali? Kontaktujte hlavní manažerka projektu.
1.1.2018

Obecné informace k projektům MAP

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.