Společnost MAS Český sever


 
Máte zájem o členství v MAS Český sever? 

Pokud máte zájem o členství v MAS Český sever a souhlasíte se zněním Stanov, vyplňte členskou přihlášku a zašlete ji, prosím, na adresu MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, případně ji můžete odevzdat osobně v kanceláři MAS na stejné adrese v době úředních hodin.

Přihlášku ke členství v MAS projedná při nejbližším termínu jednání představenstvo MAS. Oznámení o vzniku členství obdrží nový člen e-mailem. Členský příspěvek se hradí 1x ročně na základě faktury. Výše ročního členského příspěvku činí 500 Kč (údaj platný k 1. 1. 2019).

Členská přihláška Český sever

Výše členských příspěvků MAS Český sever

Stanovy MAS ČS 10. 3. 2020

Stanovy MAS ČS 1. 2. 2014

Stanovy MAS ČS 4. 3. 2010

Stanovy MAS ČS 7. 6. 2006

Stanovy MAS ČS 9.12. 2004

Informace o aktuálním počtu členské základny 

seznam členů MAS vč. IČ k 4.10.2022

Zájmové skupiny MAS Český sever

Zájmové skupiny MAS Český sever

Seznam aktuálních pracovních skupin najdete zde
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever na období 2021–2027