Společnost MAS Český sever


 
Máte zájem o členství v MAS Český sever? 

Pokud máte zájem o členství v MAS Český sever a souhlasíte se zněním Stanov, vyplňte členskou přihlášku a zašlete ji, prosím, na adresu MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, případně ji můžete odevzdat osobně v kanceláři MAS na stejné adrese v době úředních hodin.

Přihlášku ke členství v MAS projedná při nejbližším termínu jednání představenstvo MAS. Oznámení o vzniku členství obdrží nový člen e-mailem. Členský příspěvek se hradí 1x ročně na základě faktury. Výše ročního členského příspěvku činí 500 Kč pro rok 2023. V případě neuhrazení členského příspěvku v termínu splatnosti faktury nebude nové členství schváleno, resp. stávající členství bude zrušeno.

Přihláška ke stažení zde:

Členská přihláška Český sever

Stanovy MAS Český sever ke stažení zde: Stanovy MAS Český sever od 10.3.2020

Výše ročních členských příspěvků: 500 Kč

Aktuální složení členské základny: 

seznam členů MAS vč. IČ k 26.3.2024

Zájmové skupiny MAS Český sever 

Seznam aktuálních pracovních skupin najdete zde
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever na období 2021–2027