ZÁPISY MAS


 

Zápisy 2022

Zápis PV o schválení výběru 15.8.2022

Zápis VK z hodnocení 9.8.2022

Zápis P-MAS 24.3.2022

Usnesení z jednání P-MAS 24.3.2022

Zápis P-MAS 1.2.2022

Usnesení z jednání P-MAS 1.2.2022

Zápisy 2021

Zápis z jednání P-MAS 5.10. 2021

Usnesení z jednání P-MAS 5.10. 2021

Zápis z jednání P-MAS 12.8.2021 - IROP a SCLLD

Usnesení z jednání P-MAS 12.8.2021 - IROP a SCLLD

Zápis z hodnocení VK 10.8.2021 - PRV

Zápis z PV 12.8.2021 - PRV

Zápis z jednání P-MAS 12.7.2021

Zápis z jednání P-MAS 22.4.2021

Usnesení z jednání P-MAS 22.4.2021

Zápis VH 25.3.2021

Usnesení VH 25.3.2021

Hlasovací práva - VH 25.3.2021

Zápis z jednání P-MAS 9.3.2021

Usnesení z jednání P-MAS 9.3.2021

Zápis z rozšířeného  jednání Představenstva MAS Český sever dne 14. 1. 2021

Zápisy 2020

Zápis P-MAS 15.10.2020 vybrané a nevybrané žádosti o dotaci oprava

Zápis z jednání P-MAS 15.10.2020 - organizační záležitosti

Příloha zápisu P-MAS z 15.10.2020 - organizační záležitosti

Usnesení z jednání P-MAS 15.10.2020 - organizační záležitosti

Zápis z Hlasování PER ROLLAM o výběru projektů Představenstvem výzvy č. 8

Zápis z hodnocení VK 12.10.2020

Zápis VH 10.3.2020

Příloha zápisu VH 10.3.2020 - Stanovy MAS Český sever_návrh změn

Usnesení VH 10.3.2020

ČZ 10.3.2020 VH (hlasovací práva)

Zápis z jednání P-MAS 10.3.2020

Usnesení z jednání P-MAS 10.3.2020.doc

Zápis z jednání P-MAS 12.5.2020.doc

Usnesení z jednání P-MAS 12. 5. 2020

Zápis z jednání P- MAS 21.1.2020

Usnesení z jednání P-MAS 21.1.2020