ZÁPISY MAS


 

Zápisy 2024

Zápis P-MAS 26.3.2024 před VH

Zápis z VH MAS 26.3.2024

Zápis P-MAS 26.3.2024 volba předsedy

Zápisy 2023

Zápis PV 14.8.2023 schválení výběru část 1

Zápis PV 14.8.2023 schválení výběru část 2

Zápis z VK 2.8.2023 hodnocení žádostí část 1

Zápis z VK 2.8.2023 hodnocení žádostí část 2

Zápis z VH 21. 6. 2023

Usnesení VH 21.6.2023

Zápis P-MAS 21.6.2023

Usnesení P-MAS 21.6.2023

Zápis P-MAS 7.3.2023

Usnesení P-MAS 7.3.2023

Záznam o výsledku hlasování VH per rollam 22.2.2023

Zápisy 2022

P-MAS 15.12.2022

Usnesení P-MAS 15.12.2022

Zápis VH 4. 10. 2022

Usnesení VH 4. 10. 2022

Zápis P-MAS 4. 10. 2022

Zápis VH 4. 10. 2022

Usnesení P-MAS 4.10.2022 

Zápis PV MAS z 4.10.2022 o schválení výběru

Zápis VK z hodnocení 9.8.2022

Zápis P-MAS 24.3.2022

Usnesení z jednání P-MAS 24.3.2022

Zápis P-MAS 1.2.2022

Usnesení z jednání P-MAS 1.2.2022

Zápisy 2021

Zápis z jednání P-MAS 5.10. 2021

Usnesení z jednání P-MAS 5.10. 2021

Zápis z jednání P-MAS 12.8.2021 - IROP a SCLLD

Usnesení z jednání P-MAS 12.8.2021 - IROP a SCLLD

Zápis z hodnocení VK 10.8.2021 - PRV

Zápis z PV 12.8.2021 - PRV

Zápis z jednání P-MAS 12.7.2021

Zápis z jednání P-MAS 22.4.2021

Usnesení z jednání P-MAS 22.4.2021

Zápis VH 25.3.2021

Usnesení VH 25.3.2021

Hlasovací práva - VH 25.3.2021

Zápis z jednání P-MAS 9.3.2021

Usnesení z jednání P-MAS 9.3.2021

Zápis z rozšířeného  jednání Představenstva MAS Český sever dne 14. 1. 2021

Zápisy 2020

Zápis P-MAS 15.10.2020 schválení - oprava

Zápis z jednání P-MAS 15.10.2020 - organizační záležitosti

Příloha zápisu P-MAS z 15.10.2020 - organizační záležitosti

Usnesení z jednání P-MAS 15.10.2020 - organizační záležitosti

Zápis z Hlasování PER ROLLAM o výběru projektů Představenstvem výzvy č. 8

Zápis z hodnocení VK 12.10.2020

Zápis VH 10.3.2020

Příloha zápisu VH 10.3.2020 - Stanovy MAS Český sever_návrh změn

Usnesení VH 10.3.2020

ČZ 10.3.2020 VH (hlasovací práva)

Zápis z jednání P-MAS 10.3.2020

Usnesení z jednání P-MAS 10.3.2020.doc

Zápis z jednání P-MAS 12.5.2020.doc

Usnesení z jednání P-MAS 12. 5. 2020

Zápis z jednání P- MAS 21.1.2020

Usnesení z jednání P-MAS 21.1.2020