S čím školám může pomoci terénní služba – pozvánka na setkání
21.5.2021
O podporu z PRV projevilo zájem 50 žadatelů
25.5.2021
S čím školám může pomoci terénní služba – pozvánka na setkání
21.5.2021
O podporu z PRV projevilo zájem 50 žadatelů
25.5.2021 


Příjem žádostí o dotaci

Od 22. března do 20. května běžel příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Český sever. Do uzávěrky bylo přijato 50 žádostí, z nichž musela být jedna ihned vyřazena z administrace pro nesplnění obecných podmínek.

Na seznamu přijatých žádostí, který tvoří přílohu této aktuality, je uvedeno celkem 49 žádostí, z nichž bylo 23 podáno do fiche 114 (investice do zemědělských podniků) a shodně po 13 žádostech bylo podáno do fiche 117 (podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností) a do fiche 421 (kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Celková alokace na podpořené projekty je vyčleněna ve výši téměř 10 mil. Kč.

V průběhu měsíce června a července budou žádosti o dotaci podrobeny obvyklé administrativní kontrole, během které budou moci žadatelé své žádosti opravit nebo doplnit. Projekty, které splní všechny potřebné náležitosti, budou předmětem hodnocení výběrové komise MAS Český sever v měsíci srpnu. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na Portálu farmáře do 31. 8. 2021. 

 

seznam přijatých žádostí o dotaci Výzva č. 7