DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
3.9.2021
Výzva č. 9 k předkládání žádostí o podporu z IROP
6.9.2021
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
3.9.2021
Výzva č. 9 k předkládání žádostí o podporu z IROP
6.9.2021

Aktuality


 


 

Výzva č. 6/2021: Podpora obcí v národních parcích

MŽP obcím v národních parcích pro letošek zdvojnásobilo dotaci na 200 milionů!

Od 15. října se obcím v národních parcích otevírá nová dotační pomoc z Národního programu Životní prostředí. Celkem 200 milionů korun míří na rozvoj infrastruktury, zlepšení vybavenosti a zázemí pro turisty i místní obyvatele, na spolufinancování velkých projektů podpořených z jiných evropských programů a nově i na projektovou přípravu chystaných projektů. Ministerstvo tak obcím pomůže kompenzovat zvýšené náklady spojené s nadměrným turismem i ochranou nejcennějších přírodních lokalit v ČR.

 

Výzva č. 6/2021: Podpora obcí v národních parcích

 

Na co je možné žádat: např. opravy cest, stezek, tras pro turisty, úpravy veřejných prostranství, obnova zeleně a sanace skalních masívů. Obce mohou zpracovat rozvojové dokumenty a studie nebo zmodernizovat informační centra. Správy národních parků a neziskové organizace získají příspěvek na nové vzdělávací programy a osvětové projekty s interaktivními prvky.

 

Zahájení příjmu žádostí: 15. 10. 2021, 10:00

Oprávněný žadatel: Obce, právnické osoby, správy NP…

 

Kompletní informace najdete ZDE:

 

 

V případě potřeby kontaktujte MAS Český sever – Marek Hartych, tel: 608 544 025, e-mail: hartych@masceskysever.cz