Webináře NPI pro pedagogy
11.1.2023
Programové dotace Ústeckého kraje
16.1.2023
Webináře NPI pro pedagogy
11.1.2023
Programové dotace Ústeckého kraje
16.1.2023

Aktuality


 


Dotační program Obchůdek 2021+

 

Žadatelem může být obec, právnická nebo fyzická osoba podnikající v obci s méně než 1000 obyvateli, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž příslušná místní část má méně než 1000 obyvatel, která se nachází v územním obvodu Ústeckého kraje.


Obchůdkem se pro účely dotačního programu rozumí kamenný obchod, který se nachází na území obce Ústeckého kraje, lze v něm zakoupit potraviny a splňuje charakteristiku maloobchodní prodejny s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.


Podmínky pro provoz prodejny žadatele:
a) Budova, v níž je zajišťován provoz prodejny, splňuje jednu z následujících podmínek:
- budova prodejny je ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec,
- budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec,
- budova prodejny je ve vlastnictví obce, ale prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba,
- budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba.


b) Prodejna musí být otevřena minimálně 5 dnů v týdnu, celoročně a musí zajišťovat minimálně prodej potravin. V obcích do 350 obyvatel musí být prodejna otevřena minimálně 3 dny v týdnu.


c) V jedné obci nebo její místní části nesmí být v době schválení žádosti více než jedna prodejna spadající do kategorie maloobchodu s převahou potravin, nápojů a tabáku.
Potvrzení o tom vydá příslušná obec.


Minimální výše dotace je 20 000 Kč.

Maximální výše dotace je 100 000 Kč.


Způsobilé výdaje musí být doloženy průkaznými doklady a musí vzniknout v době od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
a) náklady na zaměstnance, který se podílí (podílejí) na chodu prodejny,
b) náklady na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení, pořízení neinvestičního majetku1
a služby související s provozem a údržbou prostorů, u kterých je možné prokázat, že souvisí
s obchodem,
c) náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu,
d) náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb.
Lhůta pro podání žádosti 19. 1. 2023 – 9. 2. 2023


Kdo vám pomůže:
MAS Český sever, z.s.
Ing. Eva Hamplová
Tel. 724785656
e-mail: hamplova@masceskysever.cz
www.masceskysever.cz

Bližší podmínky dotace včetně formulářů zde: Obchůdek 2021 + 2. výzva: Dotační program Obchůdek 2021+: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)