Prodloužení data pro realizaci Šablony II
8.4.2020
Inovační voucher pro firmy
24.4.2020

Aktuality


 Odkládáme plánované vzdělávací akce MAP II

Plánované semináře pro pedagogy a venkovní exkurze pro děti a žáky v druhém pololetí školního roku 2019/20 neuskutečníme. Všechny vzdělávací akce plánované na období duben - červen 2020 se odkládají. 

Opatření se týká těchto vzdělávacích akcí:

  • vzdělávací venkovní exkurze do národního parku České Švýcarsko pro děti a žáky v uvedeném období 
  • setkání se spisovatelkou Hanou Hindrákovou
  • veřejná beseda s Robertem Čapkem "Jak vybrat kvalitní školu"
  • metodická hudební dílna pro pedagogické pracovníky s Evou Jenčkovou 
  • seminář pro pedagogické pracovníky s Robertem Čapkem "Klima ve třídě: moderní výuka a podporující hodnocení"
  • semináře pro pedagogické pracovníky s Karlou Maříkovou "Rozhovor s rodiči žáka efektivně a profesionálně" a "Asertivní techniky pro učitele?
  • praktický seminář s Hynkem Jůnem a Kateřinou Balickou "Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním"

Děkujeme všem aktérům za pochopení. Pokusíme se o realizaci těchto vzdělávacích akcí v náhradních termínech.

MAS ČESKÝ SEVER je realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.