Integrovaný regionální operační program

20.7.2017

Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP

Upozorňujeme, že byl aktualizován harmonogram výzev pro IROP v rámci PO 4 – Komunitně vedený místní rozvoj. MAS Český sever vyhlásí všechny tři výzvy v srpnu 2017 (místo původně plánovaného měsíce července). Příjem žádostí o podporu bude zahájen rovněž v srpnu, ukončení příjmu žádostí bude v listopadu letošního roku.
30.5.2017

Výzva č. 2 k předkládání žádostí o podporu z IROP – termín příjmu prodloužen!

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele. Termín příjmu žádostí o dotaci je prodloužen do 2. února 2018 do 16 hodin.
30.4.2017

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu z IROP – termín příjmu prodloužen!

Infrastruktura pro sociální služby a sociální bydlení – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele. Termín příjmu žádostí je prodloužen do 2. února 2018 do 16 hodin.

Přehled všech aktualit OP TAK