Mikulášská jízda napříč Severním Královstvím
20.11.2015
Den otevřených podstávkových domů
15.1.2016
Mikulášská jízda napříč Severním Královstvím
20.11.2015
Den otevřených podstávkových domů
15.1.2016

Aktuality


 


ORP Varnsdorf a ORP Rumburk mají novou strategii

ORP Rumburk a Varnsdorf mají novou strategii území svých správních obvodů na období 2015 - 2024. Dokument navrhuje účinná řešení pro definované problémy v oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu.

Dokument byl zpracován na období 2015 - 2024 a navrhuje účinná řešení pro definované problémy v oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu. Strategie je jedním z hlavních výstupů projektu Podpora meziobecní spolupráce (zkrácený název, pozn. aut.). Nositelem projektu je Svaz měst a obcí ČR, smluvním partnerem jsou Svazek obcí Sever a Svazek obcí Tolštejn. Projekt byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Pracovní týmy obou ORP v období od prosince 2013 do dubna 2015 vypracovaly podle přesného zadání odborného týmu SMO ČR podklady pro tvorbu strategických dokumentů. Na prvním setkání představitelů obcí, které proběhlo v červnu 20414 v Lipové za účasti zástupců SMO ČR, se starostové seznámili s tehdy vypracovanou analytickou částí. Během následujících schůzek realizačních týmů a starostů obcí byly formulovány tzv. problémové okruhy, cíle a indikátory v návrhové části strategií.

Konečné verze strategií byly odevzdány Svazu města a obcí ČR v polovině dubna. Poté následovalo 2. oficiální setkání představitelů obcí ORP Rumburk a ORP Varnsdorf, které se uskutečnilo 24. dubna 2015 v Kulturním domě v Krásné Lípě za účasti zástupců SMO ČR. Představitelé obcí při této příležitosti schválili oba strategické dokumenty a podepsali prohlášení o zájmu nadále prohlubovat meziobecní spolupráci.

Projekt byl ukončen v září 2015. 

O projektu více zde: http://www.obcesobe.cz/.


Dokumenty ke stažení

   SD Rumburk 15.4.2015 (pdf  6.23 MB) 

   SD Varnsdorf 15.4.2015 (pdf  5.42 MB)