Ústecký kraj podpoří regionální OSVČ
5.5.2020
Podpora pro malé s.r.o.
5.5.2020
Ústecký kraj podpoří regionální OSVČ
5.5.2020
Podpora pro malé s.r.o.
5.5.2020


 


Ošetřovné pro OSVČ se navyšuje o to od  1.4.2020

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila navýšení ošetřovného pro OSVČ z 424 kč na 500 Kč/den, a to zpětně od 1.4.2020 do 30.6.2020 (dokud budou zavřené školy). Administraci a vyplácení této dávky bude nadále zajišťovat MPO. Za březen je nyní vyplaceno 90 % všech schválených žádostí. Podrobnosti budou zveřejněny tento týden na www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/.

O došlých žádostech o „ošetřovné“ MPO průběžně rozhoduje. Žádosti o „ošetřovné“ se vyřizují nejrychleji v případě, že přijdou datovou schránkou (DS). Pracovníci MPO se lidem ozývají sami, netřeba nikam volat, po telefonu navíc není možné informace o stavu konkrétní žádosti poskytnout kvůli ochraně osobních údajů. Proto MPO doporučuje, aby si lidé průběžně kontrolovali kromě zmiňované DS, také e-mail či klasickou schránku (poštu).

Žádost je jednoduchá a příloha je pouze jedna – potvrzení o uzavřené škole, školce. Právě chybějící potvrzení o uzavření školy je častým důvodem, proč se žádost vrací k doplnění. MPO ho potřebuje kvůli kontrole, resort totiž nemá – protože se nejedná o dávku, ale o dotaci – kvůli ochraně osobních údajů přístup do registrů. Aktuálně tak pro MPO není jiný způsob, jak ověřit, že dítě skutečně existuje a že za běžného stavu chodí do školy. Kromě toho u mateřských škol platí, že rozhodnutí o uzavření je na zvážení vedení daného zařízení. V případě, že OSVČ žádá o „ošetřovné“ v souvislosti s péči o hendikepovaného člověka, je třeba potvrzení o uzavření zařízení sociálních služeb. Netřeba se obávat toho, že by nárok na „ošetřovné“ OSVČ za březen „propadl“,  pokud žádost byla podána do 30. dubna 2020.

Výzvu z dotačního programu, z něhož se „ošetřovné“ OSVČ vyplácí, MPO vyhlásí v týdnu od 4. 5. 2020. Žádat o pomoc za duben, která bude ve výši 500 Kč za kalendářní den, tedy včetně víkendů a svátků, bude možné podat od 11. května 2020.

Postup pro podávání žádostí:

1. Žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři žadatel vyplní v českém jazyce.

2. Žádost včetně přílohy se podává:

  • prostřednictvím datové schránky nebo
  • poštou poslat originální vlastnoručně podepsanou žádost včetně příloh na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Nejoperativnější způsob vyřízení žádosti o „ošetřovné“ OSVČ je datovou schránkou. Podrobnosti o DS najdete na https://www.datoveschranky.info/.

Aktuální informace jsou k dispozici na www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/>. Právě na této adrese lidé v tomto týdnu najdou potřebné novinky k „ošetřovnému“ za duben.

zdroj www.amsp.cz