MAS Český sever se prezentovala na MHF 2016 v České Kamenici
20.6.2016
Valná hromada MAS Český sever
21.11.2016
MAS Český sever se prezentovala na MHF 2016 v České Kamenici
20.6.2016
Valná hromada MAS Český sever
21.11.2016

Aktuality MAS


 


Oživení hry Vandrování po Tolštejnském panství

Dne 10. srpna 2016 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi MAS Český sever, z.s., a Euroregionem Nisa ve výši 12.630 eur na projekt „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství“, reg. číslo ERN-0209-CZ-23.05.2016.

Smyslem projektu je oživit hru Vandrování po Tolštejnském panství a zároveň ji zatraktivnit pro mladší generace návštěvníků území. Za tímto účelem bude vytvořeno pět nových tras, které se budou vázat k jednotlivým přírodním živlům – vzduchu, zemi, vodě a ohni. Pátá trasa bude reflektovat stopu člověka v krajině, pátým elementem tak bude sám člověk (inspirace stejnojmenným filmem není náhodná). Pro putování po těchto trasách bude vyvinuta mobilní aplikace pro chytré telefony, která bude obsahovat vandrovací pas a na základě zvolené trasy (tras) bude hráče upozorňovat na nejbližší místa daného okruhu a zároveň ke každému místu podá stručnou informaci. Na webových stránkách Tolštejnského panství pak bude zprovozněna sekce pro tuto hru, kde se budou hráči registrovat a nahrávat na své profily pečetě navštívených míst. Zároveň zde budou různé statistiky, žebříčky, diskuzní fórum a kontakt (možnost zpětné vazby) na tvůrce hry

Místa (celkem jich bude 100, padesát na české a padesát na saské části panství) budou osazena samoobslužnými uzamykatelnými schránkami, které umožním hráčům navštěvovat místa v kteroukoliv denní a roční dobu. Na vytipování těchto míst se budou podílet studenti, turisté a další zájmové skupiny z Čech i Saska.

Projekt bude spuštěn na začátku turistické sezóny 2017. Doufáme, že se setká s kladnou odezvou návštěvníků regionu, přispěje k jeho k turistické atraktivitě a napomůže k oživení přeshraniční turistiky v daném území.

 

Ing. Marek Hartych
22. 8. 2016

Tisková zpráva MAS č. 6/2016
MAS Český sever, z. s.