Zápis z hlasování per rollam Představenstva MAS Český sever
14.7.2018
MAS podpořila ve 4. výzvě PRV 15 žádostí o dotaci
15.8.2018
Zápis z hlasování per rollam Představenstva MAS Český sever
14.7.2018
MAS podpořila ve 4. výzvě PRV 15 žádostí o dotaci
15.8.2018