Pravidla pro provoz škol od 26. dubna, 2021
23.4.2021
Zástupci MAS jednali v SENÁTU ČR
29.4.2021
Pravidla pro provoz škol od 26. dubna, 2021
23.4.2021
Zástupci MAS jednali v SENÁTU ČR
29.4.2021

Aktuality


 


Zjišťování priorit a rozvojových aktivit v území MAS Český sever v rámci přípravy nové SCLLD

2021 - 2027

Fond spravedlivé transformace ÚK

Území Ústeckého kraje bylo, díky své průmyslové historii i přítomnosti, identifikováno jako uhelný region se zvýšenou potřebou transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. Tím se mu otevírá možnost čerpání evropských financí na projekty, které přispějí k řešení dopadů této transformace v oblasti sociální, ekonomické a environmentální na celém území kraje, tedy i v obcích na území naší MAS. Ať už jde o řešení problémů v oblasti odpadového hospodářství, s digitalizací obcí, či regenerací brownfieldů, to vše jsou podporovaná opatření, která mohou být podpořena.
V rámci přípravy Plánu transformace Ústeckého kraje se zvažují různé formy podpory jednotlivých cílových skupin včetně obcí a měst. Kromě klasických individuálních projektů se připravují grantová řešení, síťové projekty, vlajkové projekty atd. 

Prezentaci z online setkání dne 7. 4. 2021, na němž byl diskutován možný užitek a prospěch obcí z Fondu spravedlivé transformace, je možné shlédnout ze záznamu pod tímto odkazem: https://youtu.be/HrzygjmXHGM

Ing. Mgr. Marek Hartych 

garant pro OPŽP a PRV
PS Klimatická změna
MAS Český sever, z.s.

 

Dotazníkové šetření

 

Ústecký tvoří Plán transformace Ústeckého kraje. Zjišťuje potřeby hlavních cílových skupin – aktuálně především potřeby obcí a měst. Zjišťování u obcí a měst do 25000 obyvatel provádí v regionu  MAS Český sever.

Během dubna proběhlo současně dotazníkové šetření ve všech obcí MAS Český sever (CELKEM 33 OBCÍ) – dotazováni byli zástupci vedení obcí – především starostové. Ti tak měli možnost ovlivnit výběr téma tak,  aby byly programy smysluplně nastaveny z hlediska potřeb v naší oblasti. Smyslem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké téma je nejvíce aktuální, nejvíce poptávané a potřebné –  navrženo bylo 7 témat.

Záznamy z Dotazníkového šetření najdete  ZDE

Výsledky šetření  bude popsáno a zapracováno do Plánu transformace Ústeckého kraje. Bude v obecné rovině navrhnuto jak podporu řešit - vouchery, grantové schéma atd.