Myslím v obrazech. Slova jsou pro mě cizím jazykem.
30.11.2019
Proč je důležité umět číst
11.12.2019
Myslím v obrazech. Slova jsou pro mě cizím jazykem.
30.11.2019
Proč je důležité umět číst
11.12.2019

dav

Aktuality


 Podpora komunitního života na venkově 2019 v Ústeckém kraji

V pondělí 9. 12.  se uskutečnilo zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje, na kterém předsedkyně krajského sdružení NS MAS Eva Hamplová prezentovala výsledky projektu Podpora komunitního života na venkově, který  v roce 2019 vypsal Ústecký kraj.

Místní akční skupiny Ústeckého kraje si tak mohly v roce 2019 realizovat program podpory komunitního života na venkově a  formou výzvy  podpořily  spolky, veřejný prostor, vzdělávání i sport a kulturu na území obcí jednotlivých MAS v Ústeckém kraji.

Celková alokace pro MAS z Ústeckého kraje byla 4 524 619 Kč. Celkem bylo na území Ústeckého kraje podpořeno 125 projektů.  Všech akcí se dohromady zúčastnilo přes 50 tisíc lidí.

Výzva je jednotlivými příjemci hodnocena velmi pozitivně už proto, že smyslem těchto aktivit je podpořit rozvoj zdravých sousedských vztahů, rozvoj volnočasových aktivit a celkové posílení komunity občanů na konkrétních území MAS.

Dále Eva Hamplová informovala zastupitelstvo Ústeckého kraje, že všechny MAS do Ústeckého kraje přináší 1,1 miliardy korun, čímž podstatně přispívají k další rozvoji konkrétních regionů v kraji.

Kompletní prezentaci najdete zde:  Prezentace_ KS MAS 9_12_2019

Název MAS

Alokace v mil. Kč

MAS Labské skály, z.s.

86

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

139,2

MAS Český sever, z.s.

170

MAS Vladař o.p.s.

204

MAS České středohoří, z.s.

97,8

MAS Cínovecko o.p.s.

47,3

MAS Naděje o.p.s.

81,8

SERVISO, o.p.s.

191,4

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

84,2