Jak hodnotit žáky za první pololetí
14.1.2021
Přehled KOMPENZAČNÍ BONUSY
25.1.2021
Jak hodnotit žáky za první pololetí
14.1.2021
Přehled KOMPENZAČNÍ BONUSY
25.1.2021

Aktuality


 Podpora podnikání v území MAS

Podpora podnikání v území MAS

 Ve středu 20. ledna 2021 se uskutečnilo setkání na téma Podpora podnikání v území MAS Český sever, které současně souvisí s přípravou nové strategie SCLLD v území pro další období. V rámci setkání proběhlo představení činnosti Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK), podnikatelský inkubátor firmy Podnikni to! , nastínili se možnosti rozvoje podnikání v naší  oblasti v rámci nových programů z Fondu  spravedlivé transformace a Modernizačního fondu. Současně byl představen  a diskutován záměr na zřízení Coworkingového inovačního  centra pro podnikatele z území – jeho vize, zaměření a místo realizace.

Jednání se zúčastnili tito zástupci (viz prezenční listina): MAS Český sever, města Varnsdorfu, zástupci podnikatelů, zástupce z ICUK (Inovační centrum) z Ústí nad Labem a zástupce z firmy Podnikni to!.

 

 

Jednání  na téma: Příprava CLLD 21+ - možnosti podpory podnikání a inovací

Termín: 8. dubna 2021

Místo: MAS ČS Varnsdorf

Program: 

  • Představení aktivit MAS ČS v oblasti podpory podnikání
  • Představení záměru na podporu podnikání
  • Možné zapojení aktérů v území do aktivit MAS
  • Možnosti zpracování tématu do Strategie CLLD
  • Diskuse

Pozvánka prezenční listina

 

 

Jednání  na téma: Příprava CLLD 21+ - kreativní průmysl jako perspektivní oblast podnikání

Termín: 11. května  2021

Místo: MAS ČS Varnsdorf

Program: 

  • Představení aktivit Ústeckého kraje
  • Představení záměru na podporu kreativního průmyslu v ÚK
  • Možné zapojení MAS ČS do chystaného projektu
  • Možnosti zpracování tématu do Strategie CLLD
  • Diskuse

Pozvánka prezenční listina

 

 

 

Fotodokumentace z akcí: