Jak nastartovat inovace ve firmách
6.1.2020
Co se mění v legislativě pro školy
16.1.2020
Jak nastartovat inovace ve firmách
6.1.2020
Co se mění v legislativě pro školy
16.1.2020

Aktuality


 Podpora začínajících podnikatelů v ÚK

Vyhlášení dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“

  1. ledna 2020 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“. Cílem programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou podnikatelského prostředí regionu. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje. Jedná se již o 5. ročník tohoto programu.

O dotaci pro rok 2020 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2020 nebo 2019) a splní podmínky programu.

Celková finanční alokace pro program jsou 4 mil. Kč. Maximální částka, kterou může podnikatel od Kraje získat, je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí bude probíhat od 6. 2. 2020 - 9. 3. 2020.

Více informací na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty“ – podsekci „Podpora začínajících podnikatelů“ (https://www.kr-ustecky.cz/dp-podpora-zacinajicich-podnikatelu-v-usteckem-kraji-pro-rok-2020/d-1739710/p1=204744 ) nebo na seminářích pro žadatele, které se budou konat 29. 1. 2020 a 12. 2. 2020. Přihlášky na semináře se přijímají prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn zde: https://forms.gle/UWbxgGjZ1xX82zaHA

 

Ing. Eliška Martínková

Odbor strategie, přípravy a realizace projektu

Oddělení  lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:   +420 475 657 988

e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz