O dotaci ve Výzvě č. 6 se uchází 73 projektů
9.7.2020
Pracovní skupina SMART – CHYTRÝ VENKOV
29.7.2020
O dotaci ve Výzvě č. 6 se uchází 73 projektů
9.7.2020
Pracovní skupina SMART – CHYTRÝ VENKOV
29.7.2020

Aktuality


 Poetická a hravá divadelní dílna pro pedagogické pracovníky

Nenechte si ujít Poetickou a hravou divadelní dílnu pro pedagogické pracovníky. Pod vedením lektorského tandemu Rostislava Křivánka, spisovatele a básníka, a Petra Herolda, ilustrátora se na semináři dozvíte, jak probouzet dětskou jazykovou a výtvarnou fantazii i jak propojit různé talenty a schopnosti. Celodenní seminář je určen zejména pro pedagogické pracovníky mateřských a 1. stupně základních škol a koná se v úterý 25. srpna, 2020 ve Varnsdorfu.

Z obsahu Poetické a hravé divadelní dílny:

  • Jazyková fantazie dětí (2 vyučovací hodiny) – ukázkové provedení poetické dílny, metodika práce s poezií, jak probouzet dětskou jazykovou fantazii, souvislosti jazyka a výtvarné stránky, poetika vlastních jmen
  • Výtvarná fantazie dětí (2 vyučovací hodiny) – ukázkové provedení poetické výtvarné dílny, metodika práce s dětskou výtvarnou fantazií, jak ji probouzet a jak nasměrovat; souvislost výtvarné stránky a jazyka, výtvarná poetika písmen
  • Jak se dělá divadlo (4 vyučovací hodiny) – metodika práce s dětskou akční fantazií, jak dětem představit divadlo jako žánr; jak je vtáhnout do hry a přitom ctít jejich specifika; jak probudit kreativitu; jak propojit různé schopnosti a talenty; jak probudit kolektivního ducha; ukázky hravé divadelní dílny

Účast na semináři je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.