Nejčastější dotazy k situaci ve školství
1.4.2020
Webináře: Jak na on-line výuku
7.4.2020
Nejčastější dotazy k situaci ve školství
1.4.2020
Webináře: Jak na on-line výuku
7.4.2020

Aktuality


 Tiskové prohlášení: Odložení odborné Polytechnické konference v Děčíně

Polytechnika, která táhne je název druhého ročníku odborné konference, která se měla uskutečnit v pátek 12. června 2020 v prostorách Českého vysokého učení technického v Děčíně. Z  důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce a z nich vyplývajících dalších omezení se organizační tým dohodl na odložení této odborné konference na pozdější období. Přesný termín bude včas oznámen, v současné době jsou  diskutovány dvě varianty buď listopad 2020 nebo březen/duben 2021. Akce proběhne i v náhradním termínu určitě v prostorách Českého vysokého učení technického v Děčíně, které letos slaví významné 25. výročí a i nadále bude jedním z předních partnerů této konference. 

 

Polytechnika, která táhne….

Jak z názvu akce vyplývá, cílem je podpora vzdělávání dětí a žáků od 3 do 15 let v oblasti polytechnických disciplín a rozvíjení zájmů dětí o obory jako je matematika, výpočetní technika, fyzika, chemie a další technické vzdělávání. Hlavními iniciátory a organizátory konference jsou realizátoři projektů Místních akčních plánů vzdělávání (tzv. MAP) Ústeckého kraje.

Celodenní program konference je opravdu atraktivní, od 09:00 do 17:00 se můžete těšit na řadu praktických workshopů se zaměřením na témata jako je robotika, 3D tisk, k vidění budou rovněž ukázky speciálních technologických novinek jako je vodíkový automobil, drony, TOTEM stavebnice, mikroboti, ozoboti, práce s humanoidním robotem apod. Dále se na konferenci představí tzv. Technické kluby, které se otevřou dětem a mládeži v několika městech Ústeckého kraje již v tomto roce.

V rámci konference proběhnou také diskuze a přednášky, jejichž cílem bude přiblížení vize polytechnického vzdělávání v Ústeckém kraji v nadcházejících letech. Akce se zúčastní i řada zajímavých odborníků, zástupci Krajského akčního plánu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu.

Akce je určena především pro pedagogy, ředitele škol, lektory kroužků v Domech dětí a mládeže, školní družiny či kluby a všechny další zájemce a polytechnické nadšence. Předem upozorňujeme, že s ohledem na kapacity prostor bude nutné se na jednotlivé body programu hlásit přes přihlašovací formulář, který bude včas zveřejněn. Více informací k události můžete průběžně sledovat na facebookových stránkách Polytechnika, která táhne II.

Konference je realizována ve spolupráci projektů Místních akčních plánů vzdělávání: MAP II pro SO ORP Děčín (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611), MAP ORP Litoměřice II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586), MAP ORP Roudnice nad Labem II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009158) a MAP II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704). Kromě těchto projektů realizovaných v Ústeckém kraji a ČVUT se do realizace zapojí také OHK Děčín, Ústecký kraj, Statutární město Děčín a další zajímaví hosté.

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV  (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).