Propagační výstava drobného zvířectva
15.5.2019
Desáté výročí obnovení rozhledny na Studenci
24.5.2019
Propagační výstava drobného zvířectva
15.5.2019
Desáté výročí obnovení rozhledny na Studenci
24.5.2019

Aktuality


 


Pozvánka na konferenci
Moderní trendy v sociální práci zaměřené na stáří

Srdečně Vás zveme na konferenci
Moderní trendy v sociální práci zaměřené na stáří

Potřeby seniorů v oblasti sociálních služeb
Trendy v sociálních službách podporující život seniorů v domácím prostředí
Financování a úniky financí v oblasti péče o seniory
Potřeby Šluknovska a možnosti samospráv obcí

13. června 2019 od 10:00 do 14:00 hodin
ve společenských prostorách Zámku Šluknov

Hlavní host konference
socioložka a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.


Program konference

  • Registrace účastníků konference
  • Zahájení, přivítání hostů - Eva Hamplová, MAS Český Sever, z.s.
  • Úvodní slovo – Mgr. Eva Džumanová, starostka Města Šluknov
  • Příspěvky hostů
  • Institut sociální práce – Transformace v pečovatelských službách
  • Vystoupení socioložky a publicistky PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc.
  • Příspěvky účastníků projektu KPSSŠ
  • Diskuzní blok
  • Závěr

Moderuje Ing. Eva Hamplová, ředitelka MAS Český Sever, z.s.

REGISTRACE A DALŠÍ INFORMACE:
martina.novotna.21@gmail.com, telefon 773 068 241

Občerstvení je zajištěno.
Změna programu vyhrazena.