Připravuje se katalog řemeslné výroby Ústeckého kraje na rok 2018
8.11.2017
Výroční konference Centra pro regionální rozvoj
4.12.2017
Připravuje se katalog řemeslné výroby Ústeckého kraje na rok 2018
8.11.2017
Výroční konference Centra pro regionální rozvoj
4.12.2017

Aktuality


 


Pozvánka na semináře pro žadatele IROP

Zájemce o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu upozorňujeme na termíny seminářů k výzvám, které vyhlásila MAS Český sever 1. listopadu. Pozvánky najdete v příloze tohoto článku. Výzva č. 1 se týká bezpečnosti dopravy a udržitelné dopravy v MAS Český sever, výzva č. 2 řeší zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání a zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever, výzva č. 3 se zabývá infrastrukturou pro sociální služby a sociální bydlení a dále zvýšením kvality a dostupnosti služeb, vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever.

Zájemce o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Český sever upozorňujeme, že ve 48. týdnu se uskuteční celkem 3 semináře pro žadatele v kanceláři MAS Český sever ve Varnsdorfu. Každý z nich bude věnován jedné ze tří výzev, které MAS vyhlásila 1. listopadu 2017. Text všech výzev včetně povinných příloh najdete zde. Svou účast v případě zájmu zaregistrujte na info@masceskysever.cz nejpozději do 27. 11. 2017. 

V průběhu každého semináře se seznámíte s obsahem výzvy, hodnotícími kritérii a základními dokumenty. Součástí každého semináře bude diskuse a zodpovězení dotazů žadatelů.

Pozvánky na všechny tři semináře najdete také v příloze tohoto článku.

 

Výzva č. 1 MAS Český sever - IROP

Bezpečnost dopravy - Udržitelná doprava v MAS Český sever 

Seminář pro žadatele: 29. 11. 2017 od 13 hod., MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf 

 

Výzva č. 2 MAS Český sever - IROP

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání - Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever

Seminář pro žadatele: 28. 11. 2017 od 13 hod., MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf 

 

Výzva č. 3 MAS Český sever - IROP

Infrastruktura pro sociální služby a sociální bydlení - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever

Seminář pro žadatele: 1. 12. 2017 od 13 hod., MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf


Dokumenty ke stažení

  Pozvánka na seminář pro žadatele Bezpečnost dopravy (pdf 87.42 KB)
  Pozvánka na seminář pro žadatele Infrastruktura pro sociální služby a soc. bydlení (pdf 87.83 KB)
  Pozvánka na seminář pro žadatele Zlepšování kvality a dostup. vzdělání (pdf 88.07 KB)