Jaká je aktuální situace v MAS?
5.12.2016
Strategie MAS schválena!
14.3.2017
Jaká je aktuální situace v MAS?
5.12.2016
Strategie MAS schválena!
14.3.2017

Aktuality MAS


 


Pozvánka na valnou hromadu MAS Český sever

Členy MAS Český sever srdečně zveme na valnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 30. března 2017 od 15 hodin v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Již od 14.30 h proběhne krátká schůzka představenstva MAS. 

Současně se na členy MAS obracíme s následující žádostí. Vzhledem k ukončení členství paní Ing. Aleny Rozsypalové ve výběrové komisi MAS bude nutné na valné hromadě dovolit 1 člena do uvedené devítičlenné komise. Z tohoto důvodu prosíme o zasílání písemných nominací na obsazení tohoto místa.

Člen výběrové komise bude hodnotit žádosti o dotaci z více oblastí podpory, proto je nutné, aby nominovaná osoba měla zkušenost s hodnocením projektových záměrů a velmi dobrou znalost dotačních programů, jako je Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost, Operační program Životní prostředí a Integrovaný regionální operační program. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí

Potvrzení účasti na valné hromadě a případnou nominaci na obsazení funkce člena výběrové komise MAS zašlete, prosím, e-mailem na info@masceskysever.cznejpozději do 20. března 2017. Současně Vás žádáme o zajištění účasti Vámi nominované osoby na valné hromadě.

V případě, že se nebudete moci valné hromady osobně zúčastnit, můžete zplnomocnit jinou osobu. Plná moc nemusí být úředně ověřená. 

Pozvánka a podrobný program je v příloze této aktuality.

Kancelář MAS Český sever, z. s.

e-mail: info@masceskysever.cz,
telefon: 724 778 296


Dokumenty ke stažení

  Pozvanka_vh_mas_2017 (pdf  746.94 KB) 

  Program VH 30.3.2017 (pdf  218.3 KB)