Pracovní skupina na podporu regionální identity MAP IV

Obsahem práce je především plánování aktivit směřovaných k rozvoji vztahu k místu, kde žijeme, k sounáležitosti obyvatel a k rozvoji místních tradic. Řešené území ORP Varnsdorf a ORP Rumburk je příhraniční oblastí, která i dnes trpí následky vysidlování původního obyvatelstva v letech válečných a poválečných. Odborníci na místní historii, pracovníci muzeí, knihoven, odborníci na didaktiku z UJEP Ústí n. L. i zástupci Národního parku České Švýcarsko se aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

 

PS na podporu regionální identity MAP IV

11. 4. 2024 - 1. společné jednání RT + PS MAP IV

3. 5. 2024 - 1. jednání PS

17. 5. 2024 - 2. jednání PS

  • Pozvánka
  • Zápis