Pracovní skupina pro financování MAP IV

Pracovní skupina pro financování připravuje podklady pro rozhodování ŘV MAP. Obsahem práce této PS je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Cílem PS pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do akčního plánu. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů – např. strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.

 

PS pro financování MAP IV

11. 4. 2024 - 1. společné jednání RT + PS MAP IV