Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí MAP IV

Do činnosti PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí jsou zapojeni učitelé a experti z území ORP Varnsdorf a Rumburk.
Obsahem práce této PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků.
Cílem PS jsou zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v oblasti moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. PS se bude také zabývat identifikací místních expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území.

 

PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí MAP IV

11. 4. 2024 - 1. společné jednání RT + PS MAP IV