Dotační zpravodaj pro obce a podniky
28.3.2024
Certifikaci regionální značky získaly 4 výrobky a 1 zážitek.
12.4.2024
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
28.3.2024
Certifikaci regionální značky získaly 4 výrobky a 1 zážitek.
12.4.2024

Zveřejňujeme seznam přijatých projektů ve 2. výzvě OP TAK. Byly přijaty 3 projekty. 

 Malé a střední podniky měly možnost žádat dotaci na pořízení nových technologií a zařízení s navazující možností digitalizace a automatizace výroby dle schváleného programového rámce Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027. 

Pro MAS Český sever, z. s. je v tomto období určena priorita PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST, aktivita Technologie pro MAS.