Výzva č. 6
18.5.2020
O dotaci ve Výzvě č. 6 se uchází 73 projektů
9.7.2020


 


Příjem žádostí 

Ve Výzvě č. 8 bylo přijato 11 žádostí o dotaci, zaměřených na zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání - zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever. Příjem žádostí proběhl v období 4. 5. 2020 až 26. 6. 2020. Celková výše způsobilých výdajů činí 18 653 429,30 Kč.

Seznam žádostí tvoří přílohu této aktuality.

Podané žádosti