Podpora podnikání v území MAS
21.1.2021
Plán Transformace
29.4.2021

Aktuality


 


Zjišťování priorit a rozvojových aktivit v území MAS Český sever v rámci přípravy nové SCLLD

2021 - 2027

V rámci přípravy nové SCLLD jsme kontaktovali a navštívili představitele obcí a svazu obcí na našem území. Formou konkrétních rozhovorů  se starosty a dalšími zástupci obcí jsme analyzovali situaci v území, zjišťovali jsme jejich priority, rozvojové aktivity a projektové záměry.  Výsledky následně využijeme pro zpracování nové Strategie území SCLLD pro  období 2021 – 2027.

Svazek obcí Tolštejn – výsledky analýzy území:

Svazek obcí Sever – výsledky analýzy území: