Příprava SCLLD 2021-2027


 
10.8.2021

STRATEGIE SCLLD 2021-2027- pracovní verze

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever na období 2021–2027 – pracovní verze 1 – k připomínkování
9.8.2021

Příprava nové strategie SCLLD

Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje PRO OBDOBÍ 2021 – 2027
14.7.2021

FOKUSNÍ SKUPINA

JEDNÁNÍ – FOKUSNÍ SKUPINA PRO Strategii CLLD+ 2022-2027
9.7.2021

Pracovní skupina ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽP

Informace o jednáních z Pracovní skupiny pro Zemědělství a Životní prostředí
9.6.2021

Pracovní skupina SOCIÁLNÍ

Informace o jednáních z Pracovní skupiny pro Sociální oblast
11.3.2021

Priority a aktivity v území

Zjišťování priorit a rozvojových aktivit v území MAS Český sever v rámci přípravy nové SCLLD 2021 – 2027
21.1.2021

Podpora podnikání v území MAS

Ve středu 20. ledna 2021 se uskutečnilo setkání na téma Podpora podnikání v území MAS
3.1.2021

Pracovní skupina SOCIÁLNÍ

Informace o jednáních z Pracovní skupiny pro Sociální oblast
10.12.2020

PS pro rovné příležitosti projednala novou strategii

Strategii SCLLD v oblasti vzdělávání projednala Pracovní skupina pro rovné příležitosti na jednání dne 9.12.2020.  
9.12.2020

Pracovní skupina pro REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Informace o jednáních z Pracovní skupiny pro REGIONÁLNÍ ROZVOJ