Příprava SCLLD 2021-2027


 
22.9.2020

Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH

V pondělí 21. 9. se  uskutečnila první schůzka Pracovní skupiny pro cestovní ruch.
29.7.2020

Příprava nové strategie SCLLD

Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje PRO OBDOBÍ 2021 – 2027
29.7.2020

Pracovní skupina CHYTRÝ VENKOV

Ve dnech 22.7. – 23.7. 2020 se v sídle  MAS Český Sever ve Varnsdorfu  konalo VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ  pracovní skupiny  CHYTRÝ VENKOV.