Vzdělávání 2018/2019
28.10.2017
Pozvánka na semináře pro žadatele IROP
15.11.2017
Vzdělávání 2018/2019
28.10.2017
Pozvánka na semináře pro žadatele IROP
15.11.2017

Aktuality


 


Připravuje se katalog řemeslné výroby Ústeckého kraje na rok 2018

Řemeslníci, drobní výrobci a zemědělci, máte zájem o uvedení Vašich produktů v novém katalogu řemeslné výroby? Katalog slouží k podpoře místní ekonomiky, pomáhá v propagaci produkce a posiluje sounáležitot místních obyvatel s regionem. Je distribuován do informačních center v kraji a dalších turisticky atraktivních míst. Uveřejnění v katalogu je zdarma.

Ústecký kraj připravuje aktualizaci brožury KATALOG ŘEMESLNÉ VÝROBY 2018.

Katalog nabízí přehled o výrobcích a produktech řemeslníků, drobných výrobců a zemědělců v našem kraji. Najdete zde tipy na dárky a dárkové či propagační předměty, které hodnotou svého zpracování reprezentují náš kraj.

V katalogu najdete aktuální držitele regionálních značek České středohoří regionální produkt®, Českosaské Švýcarsko regionální produkt®, Krušnohoří regionální produkt®, Poohří regionální produkt®; výrobce potravin oceněné certifikátem Regionální potravina Ústeckého kraje 2017 a certifikátem O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče 2017.

Pro uvedení v katalogu NEMUSÍ vaše výrobky a produkty mít regionální značku, ale můžete ji mít nebo o certifikaci uvažovat. Základním parametrem uvedení v katalogu je původ v Ústeckém kraji, kvalita výrobku a jeho jedinečnost, plynoucí ze vztahu k regionu.

Nyní připravujeme podklady a opět hledáme nové tváře.

Pokud splňujete parametry a chtěli byste být v katalogu uvedeni, zašlete kontaktní údaje:

Jméno a příjmení – Kontakt (mobil, email) – Adresa – Druh výrobku – Fotografie.

Vše poslat emailem na: info@branadocech.cz.

Uveřejnění v Katalogu řemeslné výroby je ZDARMA.

Katalog slouží k podpoře místní ekonomiky, pomáhá v reklamě a propagaci produkce a posiluje sounáležitost místního obyvatelstva s regionem. Je distribuován do informačních center v kraji a dle možností do dalších turisticky atraktivních míst v České republice, je prezentován na výstavách cestovního ruchu a agrosalonech. V elektronické podobě je katalog umístěn na turistickém portálu Brána do Čech a na webu Ústeckého kraje, také ho poskytneme na vyžádání (do vydání zásob) všem, kteří o něj projeví zájem.

Uzávěrka této výzvy je dne 30. 11. 2017.

O katalog je velký zájem. Věříme, že i touto cestou informace v něm uvedené přispívají ke zvýšení zájmu o místní produkty jak mezi místními tak mezi návštěvníky kraje.

Redakční tým
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje

info@branadocech.cz


Dokumenty ke stažení

  Titul 2016_2017 (jpg 92.54 KB)
  Vyzva_remesla 2017-2018 (pdf 279.28 KB)