Podpora komunitního života na venkově 2019 v Ústeckém kraji
10.12.2019
Šťastné a veselé!
16.12.2019
Podpora komunitního života na venkově 2019 v Ústeckém kraji
10.12.2019
Šťastné a veselé!
16.12.2019

Aktuality


 Proč je důležité umět číst

Žijeme v čase, kdy příběhy, rozjímání nad nimi, čtení a knihy vytlačuje jiná zábava. Pro děti jsme v rámci projektu MAP II a ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Varnsdorfu připravili tvůrčí besedy. Děti se hravou formou dozvídají, jak je důležité učit se první písmenka, umět číst a co jim může knihovna nabídnout.

Tvůrčí besedy vede lektorka Hanka Těšitelová. Pro děti z mateřských škol a žáky prvních a druhých ročníků základních škol připravuje zajímavé a tvořivé dílny v prostorách knihovny. Děti za pomoci pohádek a pohádkových kvízů rozluští popletené pohádky. Tvůrčí dílny připravuje pro děti a žáky tak, aby, po dohodě s pedagogy, odpovídaly školním vzdělávacím plánům. S dětmi si povídá o pohádkách a příbězích, děti si samostatně knihy v knihovně prohlíží a čtou, zahrají si některou z pohádek. Nejdřív pohádku poslouchají, podle obrázků pohádku seskládají podle vyprávění. Vybarví si pracovní listy a když je čas, podniknou další zajímavé věci. V adventním čase jsou tvořivé dílny navíc věnovány tématu vánočních svátků a zvyků. 

Tyto tvůrčí dílny pořádá MAS ČESKÝ SEVER ve spolupráci s Městskou knihovnou Varnsdorf v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.