Výjezd do partnerské MAS Brdy – Vltava
5.6.2018
Ukončení procesu konzultací k Návrhu KPSSŠ
30.8.2018
Výjezd do partnerské MAS Brdy – Vltava
5.6.2018
Ukončení procesu konzultací k Návrhu KPSSŠ
30.8.2018 


Zahájení procesu konzultací k Návrhu KPSSŠ

Ve dnech 1. - 25.srpna 2018 proběhne připomínkovací řízení (konzultace) k návrhu Komunitního plánu sociálních služeb Šluknovska.
Plné znění Návrhu KPSSŠ a informace k procesu konzultací včetně dotazníků najdete na webové stránce MAS Český sever na tomto odkazu.