Webináře: Jak na on-line výuku
7.4.2020
Vratky nevyužitých finančních prostředků u tzv. šablon
3.6.2020
Webináře: Jak na on-line výuku
7.4.2020
Vratky nevyužitých finančních prostředků u tzv. šablon
3.6.2020

Aktuality


 Prodloužení data pro realizaci Šablony II

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 7. dubna 2020 změnu výzev č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha spočívající v prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. srpna 2021 na 28. února 2022 a v prodloužení max. délky trvání projektů z 24 na 30 měsíců. Důvodem změny je minimalizace rizik při realizaci projektů spojených s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru:  https://opvvv.msmt.cz/aktuality

Na základě této aktualizace výzev je možné požádat o prodloužení  projektu z důvodu současných mimořádných opatření (uzavření  škol/školských zařízení) a nemožnosti realizovat aktivity do konce

projektu. Po znovu-otevření škol/školských zařízení důkladně zvažte, zda  stihnete realizaci aktivit v současném časovém rámci projektu nebo zda  požádáte o prodloužení projektu (prostřednictvím žádosti o změnu). Pokud  byste žádali o prodloužení projektu, je nutné respektovat výpočet

prodloužení dle dokumentu  https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm.

 

Bližší informace Vám podá: Hana Kracmanová, projektový manažer MAS Český sever, z.s.

e-mail: kracmanova@masceskysever.cz, mobil: 602349235