Úvěr COVID 3
20.5.2020
Liberační balíček III.
9.6.2020
Úvěr COVID 3
20.5.2020
Liberační balíček III.
9.6.2020


 


Program rozvoje venkova - Výzva č.6

Místní akční skupina Český Sever se sídlem ve Varnsdorfu vyhlašuje  v rámci Programu rozvoje venkova – Výzvu č.6, v rámci které si mohou zemědělci, drobní a střední podnikatelé z území žádat o investiční finanční prostředky z EU a to na následující aktivity:

Zemědělci mohou žádat na: investice do zemědělských staveb, pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu atd. Dále na investice do výstavby a rekonstrukce zemědělských budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení a skladování výrobků. Výše dotace pro žadatele je 50 - 60 %.

Malí a střední podnikatelé mohou žádat na: stavební obnovu nebo novou výstavbu provozovny či malokapacitního ubytovacího zařízení včetně nezbytného zázemí, pořízení strojů a technologií včetně užitkového stroje apod. Výše dotace pro žadatele je 45%.

Drobní podnikatelé v lesnictví, soukromí držitelé lesů mohou žádat na: pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesnických porostů, pro přípravu půdy před zalesněním, modernizaci dřevozpracujících provozoven apod. Výše dotace pro žadatele je 50%.

Obce, neziskové organizace atd. mohou  žádat na: rekonstrukce staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, divadelní sály, klubovny, sokolovny atd.) včetně obecních knihoven. Výše dotace pro žadatele je 80%.

Odborné vzdělávací instituce mohou žádat na: vzdělávací kurzy a workshopy zaměřené na aktivity a témata v zemědělství podporované v PRV. Výše dotace pro žadatele je 90%.

 

Kompletní informace najdete na https://www.masceskysever.cz/vyzva-c-6/

Žádosti  se přijímají do 5.7. 2020  zasláním do MAS Český sever prostřednictvím Portálu farmáře.

Seminář pro žadatele: 8. 6. 2020  od 10 hod., Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa – nutno předem přihlásit!

Minimální výše způsobilých výdajů je 50 tis. Kč – maximální 5 mil. Kč

Kancelář MAS Český sever: Národní 486, Varnsdorf 407 47, tel. 724 778 296, e-mail: info@masceskysever.cz , kontaktní osoba: Dana Dudková

 

DOPORUČENÍ:

V případě získání informací doporučujeme tento postup:

  • Na e-mailovou adresu info@masceskysever.cz napište – svůj obor podnikání, jméno a adresu provozovny a osobní kontaktní údaje.
  • Dále stručně popište váš podnikatelský zájem: na co byste chtěli žádat a proč
  • Následně vás pak budeme kontaktovat.