Chcete se uplatnit v evropských fondech? Nabídka volných pozic
27.6.2017
Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP
20.7.2017
Chcete se uplatnit v evropských fondech? Nabídka volných pozic
27.6.2017
Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP
20.7.2017

Za tajemstvím 4 živlů do Tolštejnského panství - to je název nového turistického produktu na podporu přeshraniční turistiky. Pro hru byla speciálně vyvinuta mobilní aplikace a nové webové stránky www.4-zivly.cz, které upozorní na známé či zcela neznámé atraktivity v území panství. 

Tisková zpráva MAS Český sever, z. s.
Varnsdorf, 30. 6. 2017

www.4-zivly.cz

Dne 29. června 2017 byla slavnostně představena nová hra Tolštejnského panství, která se jmenuje „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství“. Prezentace se uskutečnila v sídle projektového partnera Windmühle Seifhennersdorf e.V

V úvodu přítomné jménem nositele a realizátora projektu pozdravila paní Eva Hamplová z MAS Český sever, z.s.. Po ní přítomné pozdravil Markus Kranich, předseda partnerské organizace a hostitel workshopu v jedné podobě.

Další část už byla věnována samotné hře. S tou přítomné seznámil Marek Hartych z MAS Český sever, z.s. V úvodu vysvětlil potřebnost nového produktu na podporu přeshraniční turistiky v regionu Tolštejnského panství a vysvětlil fungování mobilní aplikace, která byla pro hru speciálně vyvinuta. Dále představil webové stránky projektu, které slouží jak k administraci celé hry, tak jsou také samostatně funkční jako netradiční zdroj turistických informací o regionu se zaměřením na méně známé či zcela neznámé atraktivity v území. Dále byla prezentována spolupráce s českými a německými studenty a dalšími partnery, kteří se na projektu podíleli. Závěrem byly prezentovány informační a marketingové nástroje včetně instruktážních videoklipů seznamujících návštěvníky s principy hry. Všechny tyto výstupy jsou dvou jazyčné.

Více se dozvíte na www.4-zivly.cz, kde najdete seznam míst, jejich grafické znázornění v mapě, netradičně podané informace ke každému z nich a také návod, jak se do hry zapojit.

Projekt „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství” je spolufinancován z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 pod registračním číslem ERN-0209-CZ-23.05.2016.