Chcete se uplatnit v evropských fondech? Nabídka volných pozic
27.6.2017
Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP
20.7.2017

Aktuality


 


První den prázdnin odstartuje novou turistickou hru

Za tajemstvím 4 živlů do Tolštejnského panství - to je název nového turistického produktu na podporu přeshraniční turistiky. Pro hru byla speciálně vyvinuta mobilní aplikace a nové webové stránky www.4-zivly.cz, které upozorní na známé či zcela neznámé atraktivity v území panství. 

Tisková zpráva MAS Český sever, z. s.
Varnsdorf, 30. 6. 2017

Dne 29. června 2017 byla slavnostně představena nová hra Tolštejnského panství, která se jmenuje „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství“. Prezentace se uskutečnila v sídle projektového partnera Windmühle Seifhennersdorf e.V

V úvodu přítomné jménem nositele a realizátora projektu pozdravila paní Eva Hamplová z MAS Český sever, z.s.. Po ní přítomné pozdravil Markus Kranich, předseda partnerské organizace a hostitel workshopu v jedné podobě.

Další část už byla věnována samotné hře. S tou přítomné seznámil Marek Hartych z MAS Český sever, z.s. V úvodu vysvětlil potřebnost nového produktu na podporu přeshraniční turistiky v regionu Tolštejnského panství a vysvětlil fungování mobilní aplikace, která byla pro hru speciálně vyvinuta. Dále představil webové stránky projektu, které slouží jak k administraci celé hry, tak jsou také samostatně funkční jako netradiční zdroj turistických informací o regionu se zaměřením na méně známé či zcela neznámé atraktivity v území. Dále byla prezentována spolupráce s českými a německými studenty a dalšími partnery, kteří se na projektu podíleli. Závěrem byly prezentovány informační a marketingové nástroje včetně instruktážních videoklipů seznamujících návštěvníky s principy hry. Všechny tyto výstupy jsou dvou jazyčné.

Více se dozvíte na www.4-zivly.cz, kde najdete seznam míst, jejich grafické znázornění v mapě, netradičně podané informace ke každému z nich a také návod, jak se do hry zapojit.

Projekt „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství” je spolufinancován z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 pod registračním číslem ERN-0209-CZ-23.05.2016.


Foto ze slavnostní prezentace turistické hry v Seifhennersdorfu ve čtvrtek 29. června