Minikonference MAPů k distanční výuce
7.12.2020
PS pro rovné příležitosti projednala novou strategii
10.12.2020
Minikonference MAPů k distanční výuce
7.12.2020
PS pro rovné příležitosti projednala novou strategii
10.12.2020

Aktuality


 Pracovní skupina pro REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Zápis jednání PS pro REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Termín konání: 9.12.2020

Místo jednání: Varnsdorf, MAS Český sever

Členové pracovní skupiny: Martin Kučera - MAS český sever, z. s., Dagmar Mertlová - město Rumburk, Iveta Malá - město Dolní Poustevna, Jiří Semerád - město Jiříkov, Martin Chroust  - město Šluknov, Jana Nastoupilová - Svazek obcí Novoborska

Dne 9. 12. 2020 proběhlo první setkání pracovní skupiny IROP, na které bylo projednáno:

  • Představení PS, její smysl, poslání, výstupy.
  • V rámci organizačních věcí bylo ujednáno, že proběhnou ještě dvě schůzky (v rámci možností). Na úvod se představili všichni členové pracovní skupiny.
  • V rámci jednání byly identifikovány hlavní zdroje problémů (analýza území SCLLD) týkající se převážně investičních projektů s vazbou na budoucí IROP (programové období 2021_2027). Výstupem je seznam relevantních zdrojů problémů v území SCLLD.
  • Navazující téma se vztahovalo na identifikaci potřeb, které navazovalo na identifikované problémy v území. Výstupem je seznam relevantních potřeb v území SCLLD.
  • Po zpracování tohoto výstupu přišly na řadu návrhy možných opatření a aktivit  území SCLLD, které by zmírnily či vyřešily identifikované problémy. Výstupem je seznam opatření ke zmírnění či vyřešení opatření.
  • Každý člen pracovní skupiny mohl ještě v následné emailové korespondenci tyto závěry doplnit, dle svého uvážení.

Další setkání se uskuteční na počátku roku 2021, podle aktuální situace.