Jak minimalizovat šikanu ve škole? Seminář nejen pro metodiky prevence
9.6.2021
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021
16.6.2021
Jak minimalizovat šikanu ve škole? Seminář nejen pro metodiky prevence
9.6.2021
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021
16.6.2021

Aktuality


 Pracovní skupina SOCIÁLNÍ

Zápis jednání PS sociální - dne  8.6. 2021

Místo jednání: MAS Český sever - Národní 486, Varnsdorf

Účast: prezenční listina

Program jednání

 

 

Zápis jednání PS sociální - dne 1.6. 2021

Místo jednání: MAS Český sever - Národní 486, Varnsdorf

Účast: prezenční listina

Program jednání

 

 

Zápis jednání PS sociální - dne 4.5. 2021

Místo jednání: MAS Český sever - Národní 486, Varnsdorf

Účast: prezenční listina

Program jednání

 

 

Zápis jednání PS sociální

Dne 11.12.2020

Místo jednání: Kavárna u Frinda, Krásná Lípa

Účast: Prezenční listina PS sociální

Program jednání:

  1. Zhodnocení stávajícího programového období, plnění cílů a potřeb území, stanovených indikátorů:
  • Celková alokace byla vyčerpána
  • Celkem MAS podpořila 7 projektů
  • Všechny indikátory jsou splněny
  • MAS již nemá prostředky na podporu dalších projektů
  1. Analýza problémů a potřeb
  • Celkové hodnocení potřeb území
  • Identifikace problémů a způsobu řešení
  1. SWOT analýza
  • Identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.