Vánoční přání z MAS Český sever
16.12.2020
Jak hodnotit žáky za první pololetí
14.1.2021
Vánoční přání z MAS Český sever
16.12.2020
Jak hodnotit žáky za první pololetí
14.1.2021

Aktuality


 Pracovní skupina SOCIÁLNÍ

Zápis jednání PS sociální

Dne 11.12.2020

Místo jednání: Kavárna u Frinda, Krásná Lípa

Účast: Prezenční listina PS sociální

Program jednání:

  1. Zhodnocení stávajícího programového období, plnění cílů a potřeb území, stanovených indikátorů:
  • Celková alokace byla vyčerpána
  • Celkem MAS podpořila 7 projektů
  • Všechny indikátory jsou splněny
  • MAS již nemá prostředky na podporu dalších projektů
  1. Analýza problémů a potřeb
  • Celkové hodnocení potřeb území
  • Identifikace problémů a způsobu řešení
  1. SWOT analýza
  • Identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.