RESTART – SEMINÁŘ PRO OBCE A MĚSTA
8.2.2021
Dotační ZPRAVODAJ únor 2021
25.2.2021
RESTART – SEMINÁŘ PRO OBCE A MĚSTA
8.2.2021
Dotační ZPRAVODAJ únor 2021
25.2.2021

Aktuality


 Rady a tipy, jak při distanční výuce poznat dítě v nouzi, jak mu pomoci

Zveřejňujeme krátký informační materiál kolegů z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, který reaguje na zhoršení životní situace mnoha rodin a vzrůstající psychické obtíže dětí. V této krizové době by měly všechny školy sledovat více projevy dětí a při odhalení výrazné psychické nepohody jednat a nabídnout adekvátní pomoc. V materiálu jsou popsány varovné signály a situace, kterých si všímat, a nápady, jak dítě podpořit.

Distanční výuka a další omezení spojená s pandemií COVID-19 působí některým dětem závažné problémy. Mezi ty nejohroženější patří zejména děti s psychickými obtížemi, děti se závažnějšími speciálními vzdělávacími potřebami a děti, které obecně nemají bezpečné rodinné prostředí. Právě jim je třeba věnovat zvýšenou pozornost a zajistit jim podporu. V Česku je přibližně 10 % dětí ohrožených aktuální situací, ale procento dětí, které nutně potřebují podporu a pomoc je reálně vyšší a bude dále narůstat. Pravděpodobně se bude v běžné třídě jednat o minimálně dvě až tři děti na průměrně naplněnou třídu. Při identifikaci a hledání nejvhodnější podpory je užitečné spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb zaměřených na děti, mladistvé a na jejich rodiny, případně i s OSPOD a vycházet z již zpracovaných doporučení, nástrojů a metodik.

Konkrétní rady, jak rozpoznat varovné signály a jak můžete dítěti pomoci najdete v informačním letáku ČOSIV

Podpoře aktérů ve vzdělávání se můžeme věnovat díky projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704 podpořeného v rámci OP VVV.