Dotační ZPRAVODAJ duben 2021
4.5.2021
Liberecký kraj podpořil činnost MAS Český sever
5.5.2021
Dotační ZPRAVODAJ duben 2021
4.5.2021
Liberecký kraj podpořil činnost MAS Český sever
5.5.2021

Aktuality


 Regionální setkání ke střednímu článku ve školství

Zveme na společné setkání MAP II, které pořádáme pro regionální účastníky z Rumburska a Varnsdorfska k tématu středního článku v řízení regionálního školství, tzv. střední článek. Pojďte si neformálně popovídat ve středu 12. května od 16 hodiny online.

Proč je tématem střední článek?

Téma je aktuální a v brzku se bude týkat každého z vás, ředitele, učitele, zřizovatele a dalších aktérů ve vzdělávání. Střední článek je opatřením obsaženým ve Strategii vzdělávání 2030+ a současně probíhá pilotáž v okresech Semily a Svitavy. Do diskuse se můžete zapojit prostřednictvím veřejné konzultace SKAV Jak nastavit střední článek, aby zlepšoval učení, wellbeing a rovné šance žáků?

Co je obsahem setkání?

Setkání vám přinese stručné shrnutí dosavadních diskusí k nastavení středního článku jako prostředníka mezi centrem a regionem, jeho předpokládané nastavení jak funkční, tak územní, i přehled otázek uvedených ve veřejné konzultaci. Prostor bude pro otázky a odpovědi, jinak řečeno pro diskusi o ne/potřebě středního článku. Základní přehled jsme přinesli v únorovém článku.

Jak se zúčastníte?

Setkání proběhne online, připojíte se kliknutím na odkaz https://meet.google.com/gjm-iyaf-gkw. Místnost bude otevřena cca 15.45 hod. Mějte prosím kamery zapnuté a mikrofony zapínejte jen, pokud mluvíte. Své náměty, otázky či komentáře vkládejte do online dokumentu sem kdykoliv před naším setkáním i v jeho průběhu.

Kde najdete další informace k tématu?

Např. aktuální informace MŠMT o středním článku podpory na https://www.edu.cz/stredni-clanek-podpory/videoprezentace členů pracovní skupiny Střední článek projektu Partnerství 2030+, ve které v dialogu s MŠMT otevírají některé z otázek veřejné konzultace.

Společné setkání pořádáme s dotační podporou a v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704, který realizuje MAS ČESKÝ SEVER.