Krušnohorský Regiofest
1.2.2017
Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
3.2.2017
Krušnohorský Regiofest
1.2.2017
Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
3.2.2017

Aktuality


 


Rekonstrukce a stěhování radnice ve Šluknově

Důležité upozornění: Město Šluknov informuje občany okolních měst a obcí o plánovaném zahájení komplexní rekonstrukce budovy radnice na nám. Míru 1, a to od 1. dubna 2017.

Město Šluknov informuje: Rekonstrukce a stěhování radnice ve Šluknově

Město Šluknov informuje občany okolních měst a obcí o plávaném zahájení komplexní rekonstrukce budovy radnice na nám. Míru 1, která bude zahájena 1. dubna 2017.

V této souvislosti dojde v první polovině měsíce března 2017 ke stěhování všech odborů a kanceláří, které mají na radnici sídlo, do náhradních prostor městské ubytovny v Království čp. 10 (starostka, tajemnice, Odbor vedení města, Odbor rozvoje a ŽP, Odbor ekonomický, Odbor vnitřní správy a Odbor správy majetku), částečně pak do prostor pečovatelských bytů v Lužické ulici čp. 1093, naproti nádraží ČD (Odbor vnitřní správy – úsek sociální práce).

Úřední dny a hodiny zůstávající nadále zachovány: pondělí a středa 7:30 – 11:30 hodin a 12:30 – 16:30 hodin, mimo úřední hodiny jen po předchozí dohodě.

V náhradních prostorách by měl městský úřad sídlit do poloviny roku 2018, kdy je plánováno dokončení rekonstrukce radnice. O obnovení provozu v budově radnice bude veřejnost opětovně informována.

Odbor stavební úřad zůstává nadále umístěn v dosavadních prostorách na nám. Míru čp. 285.

Městská policie bude mít rovněž nadále své sídlo v dosavadních prostorách budovy radnice na nám. Míru 1.

Více informací, vč. komplexního seznamu kontaktů na jednotlivé odbory a zaměstnance a odkazů na on-line mapy na umístění náhradních prostor městského úřadu najdete na www.mesto-sluknov.cz

Velmi děkujeme občanům za pochopení, že v době první poloviny měsíce března 2017, kdy bude probíhat stěhování radnice, bude provoz městského úřadu částečně omezen.