Nový ročník soutěže Vesnice roku
9.3.2022
Kurz PODNIKNI TO!
17.3.2022
Nový ročník soutěže Vesnice roku
9.3.2022
Kurz PODNIKNI TO!
17.3.2022

Aktuality


 


Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

 

ŠABLONY pro MŠ a ZŠ I

Oprávnění příjemci:  ZŠ, MŠ, ZUŠ a střediska volného času, v rámci ZŠ se také bude týkat školních družin a školních klubů.

Alokace: 7 mld. Kč pro celou ČR

 

ŠABLONY pro SŠ a VOŠ I

Oprávnění příjemci: SŠ a VOŠ

Alokace: 2 mld. Kč pro celou ČR

 

 

Termín vyhlášení a zahájení příjmu žádostí:

Šablony pro MŠ a ZŠ I: květen 2022

Šablony pro SŠ a VOŠ I: květen 2022

 

Termín ukončení příjmu žádostí:

Šablony pro MŠ a ZŠ I: březen 2023

Šablony pro SŠ a VOŠ I: listopad 2022

 

Doba realizace projektu:

24 – 36 měsíců

 

Odkaz na harmonogram výzev (str. 4):

https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/02/Harmonogram_vyzev_OP-JAK_15022022.pdf

 

Další informace: