Vratky nevyužitých finančních prostředků u tzv. šablon
3.6.2020
Letní vzdělávání pro pedagogy, i z pohodlí domova
15.6.2020
Vratky nevyužitých finančních prostředků u tzv. šablon
3.6.2020
Letní vzdělávání pro pedagogy, i z pohodlí domova
15.6.2020

Aktuality


 Šablony II. - prodloužení realizace 

Řídicí orgán OP VVV připravil podrobné a praktické informace k prodloužení realizace projektů ve výzvách 02_18_63/02_18_64 a 02_18_65/02_18_66.

Prodloužení projektů umožňují aktualizované výzvy, které dávají rámec možnému prodloužení. Doba realizace projektů je možná v rozmezí 24 – 30 měsíců, přičemž projekty ve výzvách 63/64 mohou být prodlouženy maximálně do 28. 2. 2022 a projekty výzev 65/66 do 31. 8. 2022.

Prodloužení realizace projektu je možné prostřednictvím žádosti o změnu v IS KP14+ a jedná se o  podstatnou změnu s dopadem do právního aktu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů musí být každá změna řádně a relevantně zdůvodněna. Důvodem prodloužení je uzavření škol a školských zařízení pro děti/žáky/účastníky po dobu platnosti mimořádných opatření z důvodu epidemie koronaviru, a proto budou projekty prodlouženy o počet dní uzavření škol a školských zařízení. Do žádosti o změnu postačí jako důvod uvést uzavření školy/školského zařízení z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru.

Pro účely prodloužení realizace projektu je škola/školské zařízení považováno za uzavřené do 30. 6. 2020 s výjimkou mateřských škol, u kterých je třeba doložit dokumenty prokazující dobu uzavření školy (např. printscreen webové stránky školy, rozhodnutí zřizovatele, popř. u soukromých škol prohlášení majitele). Pokud byla MŠ nejprve otevřena výlučně pro určitou skupinu dětí (např. děti zdravotníků), považuje se za dobu otevření MŠ až otevření pro běžnou činnost školy (tj. pro všechny děti).

Pokud je pod jedním RED_IZO registrováno více subjektů, bude se pro účely prodloužení vždy počítat nejdelší možná doba. Např. pro ZŠ + ZUŠ je to doba od 11. 3. do 30. 6. 2020. Pokud je pod jedním RED_IZO registrována MŠ a ZŠ, není třeba dokládat dobu uzavření MŠ – doba uzavření se počítá od  11.  3. do 30. 6. 2020.

Tato tabulka ukazuje přehledně počet dní uzavření škol pro účely prodloužení projektů - zde

MAS ČESKÝ SEVER je realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.