Studii potřeb obcí NP v oblasti ŽP
4.3.2020
Výsledky hodnocení – Podpora sociálního podnikání III. v OP Zaměstnanost
18.3.2020

Aktuality


 Sada bluebotů a ozobotů je připravena pro školy k zapůjčení

Školy ve Šluknovském výběžku mají jedinečnou příležitost zapůjčit bezplatně sadu bluebotů vč. úvodního zaškolení a po dobu 2 týdnů je zdarma využívat ve výuce.

Blueboti jsou malí roboti, kteří sledují pokyny programátora a podle toho se pohybují. Programátorem je dítě z mateřské školy anebo žák nižších ročníků základní školy.  Blueboti se vejdou tak akorát do dětských rukou. Představují základní seznámení se s programováním, využití naleznou při určování barev, geometrických tvarů, určení správného výsledku matematického příkladu nebo vyhledání vyjmenovaných slov. Podpoří proces učení při výuce předškolních a mladších školních dětí prostřednictvím zážitku a pozitivně motivují k technickému vzdělávání. K zapůjčení je připravena sada 15 bluebotů vč. nabíjecích portů, základní metodické materiály, podložky a především úvodní zaškolení pedagoga, tj. jak s blueboty pracovat, údržba a nabíjení,  příklady a inspirace. Úvodní zaškolení probíhá ve 2 vyučovacích hodinách, první hodina představuje úvod do práce s blueboty a seznamování se formou hry, druhá hodina se skládá z plnění připravených úkolů.  Žáci mohou s blueboty pracovat samostatně či ve dvojicích. Sada tak početně odpovídá potřebám jedné třídy. Cena zapůjčované sady činí zhruba 60 tisíc korun. 

Ozoboti jsou malí roboti, kteří sledují pokyny vytvářené barevným kódováním. Na začátku stačí pro zadání papír a barevné fixy, pro pokročilejší je možné využít tablety a počítače. Ozoboti jsou doporučeni pro věkovou kategorii žáků 3. a vyšších ročníků. Využití naleznou nejen v informatice, ale matematice, přírodovědě a jakémkoli dalším předmětu. Záleží na zadání. K zapůjčení je připravena sada 15 ozobotů vč. nabíječek, základní metodické   materiály, listy s kódy a úkoly, vhodné barevné fixy a především úvodní zaškolení pedagoga, tj. jak s ozoboty pracovat, údržba, kalibrace a nabíjení, možnosti práce s nimi, příklady a inspirace. Úvodní zaškolení probíhá ve 2 vyučovacích hodinách, první hodina představuje úvod do práce s ozoboty a seznamování se formou hry, druhá hodina se skládá z plnění připravených úkolů.  Žáci mohou s ozoboty pracovat samostatně či ve dvojicích. Sada tak početně odpovídá potřebám jedné třídy. Cena zapůjčované sady činí zhruba 40 tisíc korun. 

Úvodní zaškolení vede lektor a pedagog Mgr. Jakub Rattay ze Schrödingerova institutu. V případě zájmu o zápůjčku vč. úvodního zaškolení ho prosím kontaktujte e-mailem: jakub.rattay@sinstitut.cz. Náklady jsou hrazeny z projektu MAP II.

Půjčovatelem je MAS ČESKÝ SEVER v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.