Zahajujeme cyklus kulatých stolů
13.12.2018
Diskuzní tematické setkání
9.1.2019
Zahajujeme cyklus kulatých stolů
13.12.2018
Diskuzní tematické setkání
9.1.2019

Aktuality


 


Semináře o změnách ve školské legislativě

 

Seminář "Aktuální novely právních předpisů ve školství od 1.1.2019" pro vedoucí zaměstnance a zástupci škol a školských zařízení pod vedením lektora Mgr. Pavla Zemana probíhají v Děčíně a Ústí nad Labem.

Semináře jsou pořádány v rámci Místního akčního plánu vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Tento projekt je financován z ESF  prostřednictvím OP VVV. Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.