Setkání realizačního týmu projektu KPSSŠ
15.9.2018
Katalog sociálních služeb na Šluknovsku
13.11.2018 


Setkání realizačního týmu projektu KPSSŠ

Realizační tým (RT) projektu se sešel 25.10.2018 v Teen Challenge Internacional Šluknov, Císařský 59E.

Na programu bylo projednání dalšího postupu ve finalizaci KPSSŠ, informace k aktualizaci katalogu služeb a informace o výjezdním školení Metody komunitního plánování.

Členové RT se dohodli, že podklady, ze kterých se vycházelo při tvorbě KPSSŠ, nebudou součástí tištěného KP, ale budou umístěny na webu MAS Český sever (SWOT analýzy, mapy služeb, demografie).
Plán projde jazykovou korekturou, bude doplněn úvodním slovem a bude předložen ke schválení Sdružení pro rozvoj Šluknovska.

Aktualizace Katalogu sociálních služeb - poskytovatelé překontrolují údaje u svých organizací. Další postup bude projednán na příštím setkání RT.

Výjezdní školení Metody Komunitního plánování proběhne v listopadu 2018.