Ukončení procesu konzultací k Návrhu KPSSŠ
30.8.2018 


Setkání realizačního týmu projektu KPSSŠ

Setkání realizačního týmu projektu KPSSŠ se uskuteční dne 11.9.2018 v zasedací místnosti MAS Čeeský sever.
Budou projednány připomínky k Návrhu KPSSŠ, termíny workshopů PS a podány informace o Sociálním fondu.