Pouť sv. Petra a Pavla v Růžové
16.6.2016
Tipy na rodinné prázdninové výlety
6.7.2016
Pouť sv. Petra a Pavla v Růžové
16.6.2016
Tipy na rodinné prázdninové výlety
6.7.2016

Aktuality


 


Severními Čechami se bude putovat za lidovou architekturou

V regionu Českého Švýcarska, Šluknovska a Lužických hor proběhnou Dny lidové architektury Ústeckého kraje 2016 od 16. 7. do 24. 7. 2016. 

 

Rumburk se připojuje k akci propagující vesnickou architekturu Ústeckého kraje 2016

Tisková zpráva 4/2016

 

(Rumburk 20. 4. 2016) Severními Čechami se bude putovat za lidovou architekturou. V regionu Českého Švýcarska, Šluknovska a Lužických hor proběhnou Dny lidové architektury Ústeckého kraje 2016 od 16. 7. do 24. 7. 2016. Seznámení se zajímavými vesnickými domy umožní, např. Lipová, Rumburk, Krásná Lípa, Chřibská, Doubice, Brtníky a Jetřichovice. V neděli 17. července 2016 se k akci od 10.00 do 17.00 h. připojuje vesnická památková rezervace ve Šmilovského ulici v Rumburku. V soukromém podstávkovém domě čp. 879/27, který je v dlouhodobé rekonstrukci, bude k vidění výstava historických fotografií domu a celé ulice, panely o historii lokality a malá expozice o historii textilní výroby na Šluknovsku. Od 15.00 h. je na programu komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace. Sraz účastníků je ve Šmilovského ul. u Parku přátelství. Délka trvání 90 min. Vstup volný. Prohlídky Šmilovského ul. pořádá Luboš Kosina a Spolek přátel Rumburku.

Soubor osmnácti podstávkových domů v Rumburku je od roku 1995 vyhlášen za vesnickou památkovou rezervaci. Podstávkové domy se postavily v letech 1786-1805. Stalo se tak se souhlasem majitele rumburského panství Aloise knížete z Liechtensteinu. Ten dal vrchnostenský pozemek na okraji tehdejšího Rumburku rozparcelovat na třicet čtyři stavebních parcel. Ulice se do roku 1945 nazývala Scheibe-Gasse.

Hlavními pořadateli Dnů lidové architektury Ústeckého kraje jsou FOIBOS BOOKS a Kotěrovo centrum architektury o.p.s., Národní památkový ústav, Ústecký kraj, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Obec Lipová, České Švýcarsko o.p.s., http://lidove-stavby.cz/.

Klára Mágrová

 

 

Dny lidové architektury v Ústeckém kraji 2016

4.ročník celostátní akce, jejímž smyslem a cílem je přispět k širší popularizaci, poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a rovněž k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování příštím generacím. Hlavní program proběhne v sobotu 16. 7. 2016 v Lipové u Šluknova, kde se uskuteční komentované prohlídky, ukázka tradičních řemesel a prodej regionálních výrobků, http://lidove-stavby.cz/

Rumburk, Šmilovského ulice

neděle 17. 7. 2016, 10.00-17.00 h.

 

Dny lidové architektury 2016

Součást propagační akce v Českém Švýcarsku, Šluknovsku a Lužických horách. Od 15.00 h. prohlídka vesnické památkové rezervace s průvodcem. Sraz účastníků je ve Šmilovského ul. u Parku přátelství. Délka trvání 90 min. Vstup volný. Pořádá Luboš Kosina a Spolek přátel Rumburku, www.facebook.com/spolekpratelrumburku

 

Více informací k akcím Spolku přátel Rumburku sdělí:

Mgr. Filip Mágr, e-mail: spolekpratelrumburku@seznam.cz,

GSM +420 723 959 516

 

Informace o Spolku přátel Rumburku:

Spolek přátel Rumburku je nestátní nezisková organizace. Spolek od roku 2013 připravuje akce pro veřejnost, popularizuje historii města, významné památky, osobnosti a události a to formou vycházek, přednášek a besed. Kromě toho pořádá úklidové akce. Spolek se ustanovil jako dobrovolné sdružení obyvatel Rumburku.